Safe harbour dla pożyczek – jak stosować? | ECDP Group

Bezpieczna przystań

Warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie, że bezpieczna przystań dla prostych form finansowania dłużnego NIE jest obowiązkowa dla podmiotów powiązanych. Jeśli natomiast chcemy z niej skorzystać, to powinniśmy dochować pięciu warunków określonych w art. 11g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 23s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykładnia art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23s ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT) w brzmieniu obowiązującym do końca 2019 r. jako konieczność do  skorzystania z safe harbour wskazywała warunek dotyczący sposób wyznaczenia oprocentowania pożyczki, które co do zasady powinno być ustalone na dzień zawarcia umowy opierając się o rodzaj bazowej stopy procentowej, a takżę marżę.

Autor: Danuta Langer-Babicz, dyrektor departamentu cen transferowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., oraz Monika Kolbusz, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu tutaj.

1 czerwca 2020

Powiązane specjalizacje: