Polisy OC dla członków zarządu a PIT | ECDP Group

Czy wykupienie przez spółkę polisy OC dla członków zarządu lub rady nadzorczej oraz prokurentów spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Ubezpieczenie obejmujące członków władz spółek ma za zadanie chronić przede wszystkim spółkę oraz niniejsze osoby przede wszystkim przed konsekwencjami podejmowanych przez te osoby decyzji. Zabezpieczenie to zapewnia ochronę przed potencjalnymi roszczeniami ze strony osób trzecich. Czy uzyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczenia D&O, przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony, powoduje po stronie członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Na łamach Rzeczpospolitej kwestie te wyjaśnia Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w Grupie ECDP. Polecamy artykuł Państwa uwadze, jego pełna treść znajduje się tutaj.

21 sierpnia 2019

Powiązane specjalizacje: