VAT: podzielona płatność, a kompensata należności | ECDP Group

Czy możliwe jest jednoczesne stosowanie split payment i nettingu?

Funkcjonujący od 1 listopada 2019r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności uregulowany został w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wątpliwości budzi to czy przepis dotyczący potrącenia odnosi się do kompensacji wzajemnych zobowiązań i należności w ramach nettingu. Zgodnie z art. 498 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i art. 486 § 2 w przypadku, w którym podmioty są względem siebie wzajemnie dłużnikami i wierzycielami, wierzytelności można potrącić (umorzyć) do wysokości wierzytelności niższej. Przepisy art. 498 k.c. dotyczą również nettingu, który dotyczy umorzeń w obrębie jednej grupy kapitałowej. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawionym w interpretacji znak 0111-KDIB3-1.4012.857.2019.1.ICz z 17 marca 2020 r. możliwe jest jednoczesne stosowanie nettingu i mechanizmu podzielonej płatności. Zdaniem Agnieszki Budziak, Konsultanta podatkowego w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. K to stanowisko może jednak wzbudzać wątpliwości.

Pełna treść artykułu Agnieszki Budziak, dostępna jest pod tym linkiem.

31 sierpnia 2020