Zmiany w prawie pracy w 2020r. | ECDP Group

Tarcza 4.0 z perspektywy pracownika

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej w wersji 4.0. mają w sobie wiele kontrowersyjnych zapisów dotyczących zmian w prawie pracy przede wszystkim oczami pracownika. Podobno celem ustawodawcy jest większa elastyczność na rynku pracy, a razem z tym pomoc przedsiębiorcom w trudnym okresie, ale także dostosowanie przepisów prawa pracy do sytuacji w której się znajdujemy, ale też na przyszłość jeśli wystąpi kryzys na rynku. Radosław Żuk opisał przepisy proponowanych zmian w ramach akcji „Prawnicy Pro Bono”. Zaznacza też, że zmiany te mają mieć charakter tymczasowy, jednakże w przypadku błędnie zinterpretowanego przepisu przedsiębiorcom grożą kary.

Zmiany dotyczyć mają:

  1. Możliwość nakazu pracy zdalnej.
  2. Możliwość rezygnacji przez pracodawcę ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania czy też postanowień ZFŚS.
  3. Nakaz odbioru zaległego urlopu.
  4. Możliwość zawieszenia obowiązku gromadzenia środków na ZFŚS.
  5. Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Cała treść artykułu znajduje się tutaj.

Autor: Radosław Żuk – doradca podatkowy, Partner w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy w ramach akcji Prawnicy Pro Bono

5 czerwca 2020

Powiązane specjalizacje: