1 – 5 czerwca | aktualności w akcyzie | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2525 i z 2019 r. poz. 2002) § 44a, który stanowi, że podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 985. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 czerwca 2020 r.

Przejdź do rozporządzenia.

9 czerwca 2020