20 kwietnia – 24 kwietnia | zmiany w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obowiązki związane ze sprzedażą maszyn przetransportowanych do Polski

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.04.2020 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.33.2020.1.RM. Wnioskodawca będący spółką z siedzibą w Irlandii jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terenie Irlandii, nie jest podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Wnioskodawca udostępnia specjalistyczne maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych polskiemu podmiotowi będącemu czynnym podatnikiem VAT, na podstawie umowy najmu. Maszyny przetransportowano do polskiej spółki z Irlandii w 2012 roku, w celu czasowego świadczenia usługi najmu. Wnioskodawca pozostaje właścicielem maszyn. Najemca ponosi koszty bieżącej eksploatacji maszyn, niezbędnych napraw oraz ubezpieczenia. Maszyny nie są trwale połączone z budynkiem. Pierwotnie zakładano, że po zakończeniu umowy najmu maszyny będą zwrócone do Irlandii. Najemca zgłosił jednak chęć odkupienia przedmiotowych maszyn od Wnioskodawcy (nie nastąpi wywóz maszyn z Polski). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w przypadku sprzedaży na rzecz najemcy maszyn przetransportowanych do Polski, zobowiązany będzie do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, dokonania rejestracji do celów VAT w Polsce a następnie rozpoznania transakcji sprzedaży opodatkowanej na terytorium Polski. Zdaniem organu podatkowego do dostawy maszyn dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz najemcy znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Tym samym miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz najemcy będzie terytorium kraju. Zatem sprzedaż maszyn dokonana przez Wnioskodawcę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu przedmiotowej transakcji będzie Wnioskodawca, a nie nabywca towarów. Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy oraz art. 97 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, dokonania rejestracji do celów VAT w Polsce a następnie rozpoznania transakcji sprzedaży opodatkowanej na terytorium Polski.

PROCES LEGISLACYJNY

2. Stawka 0% dla darowizn laptopów i tabletów przeznaczonych dla szkół

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz.U. 715. Rozporządzenie przewiduje zastosowanie stawki 0% do nieodpłatnych dostaw laptopów i tabletów. Odbiorcami muszą być jednak placówki oświatowe lub podmioty prowadzące szkołę lub placówkę; ewentualnie określone organizacje non-profit, które przekażą urządzenia dalej placówkom oświatowym. Konieczne jest przy tym zawarcie pisemnej umowy darowizny.
Nowelizacja weszła w życie 22.04.2020 r. Obniżona stawka VAT będzie obowiązywać do 30.06.2020 r.

Rozporządzenie dostępne tutaj.

27 kwietnia 2020