25 – 29 listopada | akcyza | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2320) w dniu 27.11.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. 2019 poz. 2320).

Rozporządzenie wprowadziło zmianę dotychczasowej deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – AKC-U/S.

Nowy wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1.01.2020 r.

2 grudnia 2019