Brak możliwości odwołania od 3-dniowej blokady konta | ECDP Group

W życie weszła nowelizacja Ordynacji podatkowej, w skutek której przedsiębiorcy nie będą mogli zakwestionować 72-godzinnej blokady konta.

Od 22 sierpnia br. stosownie do art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Podatnicy będą mieli możliwość złożenia zażalenia na  blokadę trwającą dłużej niż 72-godziny.

Jednocześnie do siedmiodniowego terminu rozpatrzenia zażalenia o przedłużeniu blokady przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie będą wliczane soboty ani dni ustawowo wolne od pracy, natomiast termin przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego będzie liczony z uwzględnieniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

27 sierpnia 2018