ECDP na konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii | ECDP Group

W dniu 4 marca odbyła się  konferencja „Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego – Polska” organizowana wspólnie przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w której uczestniczył Mateusz Cedro z ramienia ECDP Group.

Tematem konferencji były obecne potrzeby inwestycyjne i priorytety dla Polski w czasach pandemii, digitalizacji i zmian klimatycznych, a także plany Nowej Polityki Przemysłowej Polski.

Na bardzo interesujące kwestie zwrócił uwagę Premier Jarosław Gowin, który podkreślił:

  • konieczność wprowadzenia w Polsce instrumentów umożliwiających łączenie się przedsiębiorstw (ECDP postulowało zmiany w tym zakresie zgłaszając do PPP zmiany dotyczące rozliczania strat przedsiębiorstw przejmowanych i wątpliwości dotyczące obowiązku w zakresie TP)
  • plan wprowadzenia współfinansowania przez Państwo działalności badawczo+rozwojowej (ECDP zgłaszało do Ministerstwa konieczność rozszerzenia stosowania ulgi B+R co pozwoliłoby na uniknięcie potrzeby wydatkowania środków z budżetu do współfinansowanie)
  • zasadność wzorowania się na przyjętych w Niemczech rozwiązaniach wspierających funkcjonowanie tzw. ukrytych chempionów czy rozwiązań Izraelskich dotyczących ułatwień prawnych dla start-up.

Bez wątpienia bardzo ważnym elementem Konferencji było wystąpienie Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresy Czerwińskiej, która zwróciła uwagę na problemy branżowe spowodowane pandemią COVID-19 czyli wskazała grupy przedsiębiorców dla których w pierwszej kolejności powinny zostać stworzone rozwiązania prawne. Nie sposób nie zgodzić się z takim postulatem, w prawie podatkowym można stworzyć rozwiązania, które właśnie będą ukierunkowane dla konkretnych firm, nasze postulaty publikowaliśmy już w ramach Ratujmy Polski Biznes.

Wnioski z Konferencji są bardzo pozytywne, mimo przejściowych kłopotów technicznych, prelegenci EBI i wybranych polskich przedsiębiorstw zgadzają się z koniecznością jak najszybszego przeprowadzenia zmian ukierunkowanych na ożywienie gospodarcze poprzez niesienie barier inwestycyjnych. Zdaniem ECDP, aby osiągnąć szybko ożywienie gospodarcze zmiany muszą również dotyczyć sfery prawa podatkowego.

Ministerstwo oczekuje po Konferencji na postulaty i wnioski od uczestników, będziemy na bieżąco informować jakie rozwiązania w prawie podatkowym przedstawi ECDP celem ożywienia gospodarczego w kraju.

4 marca 2021