VAT: Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak należy sprawdzać kontrahentów | ECDP Group

„Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Dokument, opublikowany 24 kwietnia 2018 r. przez Ministerstwo Finansów, zawiera wskazówki pomocne organom podatkowym w ocenie dochowania tzw. należytej staranności w zakresie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców. Wskazówki te zostały opracowane z uwzględnieniem zapobiegania zjawisku oszustw i nadużyć mających na celu wyłudzenie podatku VAT, a zwłaszcza tzw. oszustw karuzelowych. Podatnicy mogą w tego typu transakcjach uczestniczyć nawet nieświadomie (jako jeden z elementów łańcucha transakcji). Udział w takiej transakcji może zaś skutkować zanegowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej z tytułu zakupu towarów. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli podatnik powinien był wiedzieć, że uczestniczy w transakcji stanowiącej nadużycie prawa – a więc nie dochował należytej staranności w tym względzie. W celu zachowania należytej staranności należy zweryfikować swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej.

Metodyka, zdaniem Ministerstwa Finansów, zawiera konkretne wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób podatnicy powinni dochować tzw. należytej staranności, aby upewnić się, że transakcja jest prawdziwa, a kontrahent rzetelny. Ministerstwo wskazuje m.in., że konieczne jest nie tylko sprawdzenie statusu formalnego kontrahenta, ale także warunków konkretnej transakcji. Co więcej, podatnicy powinni weryfikować kontrahentów zarówno na etapie rozpoczęcia współpracy, jak i przy kontynuacji relacji gospodarczych z danym dostawcą.

Podkreślamy, że Metodyka nie jest wiążącym aktem prawnym, ale stanowi wskazówki skierowane bezpośrednio do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona na celu wprowadzenie wspólnych dla całej KAS wytycznych oceny dochowania przez podatnika należytej staranności. Oczywiście informacje w niej zawarte są również pomocne dla samych przedsiębiorców.

Z dokumentem można zapoznać się pod adresem:
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/id/6368396

11 maja 2018