Informacje podsumowujące w obrocie krajowym- zmiany od 1.1.2017 r. | ECDP Group

Od 1.1.2017 r. informacje podsumowujące w obrocie krajowych będą obowiązkowo składane za okresy miesięczne. Tym samym zlikwidowana będzie możliwość składania ich za okresy kwartalne. Ponadto jedyną dopuszczalną formą będzie forma elektroniczna.

Co więcej, zgodnie z obowiązującym od 1.1.2017 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz.U. poz. 2269) nastąpi zmiana formularza VAT- 27 (2).

Nowy wzór stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. Niemniej jednak, podatnicy będą mogli stosować dotychczasowe wzór nie później niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r

Podatnicy będą mogli jednakże stosować dotychczasowy wzór formularza do końca czerwca 2017 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2269/1

4 stycznia 2017