Interpretacja ogólna z dn. 01.04.2016 | ECDP Group

W dniu 1.04.2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141), w której poruszył kwestię powstawania obowiązku podatkowego oraz wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych. W wydanej interpretacji Minister Finansów wypowiedział się także co należy rozumieć poprzez moment wykonania usługi budowlanej. Mianowicie, zdaniem Ministra, momentem tym jest dzień, w którym usługodawca – w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi – zgłosił ją nabywcy do odbioru. To wtedy bowiem następuje faktyczne wykonanie świadczenia. Co ważne, według Ministra Finansów, za wykonanie świadczenia winno być uznane faktyczne zgłoszenie usługi do odbioru, a nie podpisanie dokumentów z tym związanych (takich jak protokoły zdawczo-odbiorcze).

Wskazaną interpretację ogólną znajdą Państwo pod linkiem
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Interpretacja+ogolna+-+uslugi+budowlane.pdf

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat – zapraszamy do kontaktu z doradcami Grupy ECDDP

14 kwietnia 2016