Istotne zmiany dla płatników PIT | ECDP Group

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonymi ustawą z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2126) skrócono termin składania przez płatników wybranych dokumentów do urzędu skarbowego.

Zgodnie z nowym art. 42g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

1) urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

2) podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dotyczy to m.in. składanych przez płatników informacji:

· PIT- 8C

· PIT- 11

· PIT-R

Wskazane zasady stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Informacje wskazane w art. 42g ustawy o PDOF składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej (art. 45ba ustawy o PDOF).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 2237) z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają następujące formularze:

· oświadczenie PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy),

· oświadczenie PIT-2A (oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych),

· oświadczenie PIT-3 (oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego),

· deklaracja PIT-4R (deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy),

· deklaracja PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu),

· deklaracja PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym),

· informacja PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych),

· informacja PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy),

· informacja PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich),

· informacja IFT-1/IFT-1R (informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania).

23 stycznia 2019