Kolejne objaśnienie podatkowe w zakresie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r., na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano kolejne objaśnienie podatkowe w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych, który jest stosowany od 1 stycznia 2017 r.

Objaśnienie dotyczy najczęściej poruszanych przez podatników wątpliwości co do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych.

Rzeczone objaśnienie jest dostępne pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/objasnienie-podatkowe-w-zakresie-odwroconego-obciazenia-podatkiem-vat-transakcji-dotyczacych-swiadczenia-uslug-budowlanych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14n § 4 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do objaśnień daje podatnikowi ochronę podobną do ochrony, która wynikałaby z interpretacji indywidualnej.

19 lipca 2017

Powiązane specjalizacje: