Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe. | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę, na interpretację indywidualną  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.02.2017 r., znak: 2461-IBPB-1-2.4510.1080.2016.1.BG. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka od 2014 r. realizuje projekt polegający na opracowaniu produkcji nowego produktu i ponosi koszty na jego realizację. Nowy produkt spełnia definicję prototypu. W trakcie realizacji projektu opracowania nowego produktu, Spółka zamawia i nabywa formy wtryskowe, które służą do wytworzenia części składowych nowego produktu. Niektóre z form wtryskowych mają wartość powyżej 3500 zł. W ciągu roku Spółka zalicza koszty opracowania technologii nowego produktu oraz wytworzenia prototypu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione. Spółce nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie koszty nabytych form wtryskowych. W 2016 r. Spółka zaliczyła do bieżących kosztów podatkowych koszty nabycia następujących form wtryskowych: a) formy, które spełniły założenia projektowe, b) formy, dla których okazało się, że wyprodukowane na ich podstawie próbki nie spełniają założonej funkcjonalności, co spowodowało, że podjęto decyzję o zmianie zastosowanego rozwiązania  (formy te nie nadają się do wykorzystania i zostaną przekazane do utylizacji),  c) formy, które podlegają modyfikacji i przeróbkom w celu spełnienia założeń projektowych nowego produktu. Formy służące do wytworzenia części nowego wyrobu, które spełnią założenia projektowe i funkcjonalne, po zakończeniu procesu projektowania i wdrożenia nowego wyrobu będą służyły do jego produkcji seryjnej. Ze względu na konstrukcję i cechy indywidualne, formy wtryskowe będą wykorzystane wyłącznie do produkcji tego nowego wyrobu.

Organ podatkowy uznał, że koszty nabycia, zużycia i modyfikacji form wtryskowych bez względu na ich wartość i fakt wykorzystania w przyszłej produkcji lub ich zużycia do realizacji projektu prac rozwojowych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,  gdyż mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Spółka może ująć je w kosztach podatkowych na podstawie art.15 ust.4a pkt 1 tej ustawy w miesiącu, w którym zostały poniesione.

23 marca 2017