Podatek VAT – możliwe zmiany w 2017. | ECDP Group

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej) przedstawione zostały założenia planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Proponowane rozwiązania zakładają m.in: likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych; modyfikację mechanizmu odwrotnego obciążenia; rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy, dodatkowo rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą; modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT, oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej; a także zaostrzenie sankcji przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nim.

Szczegóły nowelizacji nie są jeszcze znane. ECDDP będzie śledzić proces implementacji zapowiadanych zmian i informować Państwa na bieżąco.

26 września 2016