Nowe projekty ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące stawek podatku VAT | ECDP Group

W Sejmie trwają prace nad poselskimi projektami ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących zmiany w stawkach podatku VAT. Wskazane projekty nie zostały wniesione przez partię rządzącą, dlatego szanse ich wejścia w życie należy oceniać jako niskie.

Pierwszy z projektów dotyczy obniżenia stawek podatku VAT do stanu sprzed 1.01.2011 r., czyli  zmniejszenia opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług obciążonych obecnie stawką 23% do 22%, a towarów i usług obciążonych stawką 8% do 7%. Zgodnie z treścią projektu obecnie obowiązujące stawki podatku VAT (23 % oraz 8 %) miałyby obowiązywać jedynie do 30.06.2018 r. (a nie do 31.12.2018 r.)

Projekt i stan jego prac można znaleźć na stronie sejmowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=34E4AA71E2F147A7C125826E004817D2

Kolejny projekt zakłada obniżenie stawki podatku VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z obecnej stawki 23% do 5%. Zakłada się, że zmiana wejdzie w życie 1.01.2019 r.

Link do projektu i stanu jego prac: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DA72D0CC04D009CFC125826C0046206C

Na stronach sejmowych znaleźć można ponadto poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który ma na celu ujednolicenie stawki podatku VAT do 5% na wszystkie artykuły żywnościowe objęte obecnie stawką 8% oraz wyroby spożywcze objęte stawką podatku stawką 23% (np. kawa, herbata, wyroby cukiernicze, czekolada).

Pełna treść projektu oraz stan prac nad projektem znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DB39626847FC25F2C125826C00379508

26 kwietnia 2018