Nowe stanowisko w zakresie cash poolingu – pismo Komitetu ds. VAT | ECDP Group

Komitet ds. VAT wydał pismo robocze w zakresie rozliczeń – na gruncie podatku od wartości dodanej – usług cash poolingu. Komitet uznał, że ogół czynności podejmowanych w ramach cash poolingu nie powinien być traktowany jako jedna kompleksowa usługa.

Czynności wykonywane przez uczestników cash poolingu i bank należy traktować natomiast jako odrębne i niezależne od siebie (obecnie dostępne jest pismo z 5.12.2017 r. – TUTAJ).

W opinii Komitetu uczestnicy cash poolingu udzielający finansowania wykonują usługę podlegającą przepisom ustawy o VAT. Następuje bowiem transfer środków w zamian za wynagrodzenie (odsetki). Jednocześnie jednak usługa ta podlega zwolnieniu z VAT (stanowi bowiem pożyczkę).

Komitet odniósł się również do struktur, w ramach których występuje pool leader (agent). Podmiot ten zarządza płynnością finansową w strukturze, za które otrzymuje wynagrodzenie w postaci określonej opłaty lub prowizji. Wobec powyższego, zdaniem Komitetu, wykonuje usługi podlegające przepisom ustawy o VAT. Jednocześnie świadczenie to podlega zwolnieniu z VAT (jako usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych i prowadzenia rachunków pieniężnych)

Należy wskazać, że opinie Komitetu nie mają wiążącej mocy prawnej, a jedynie charakter doradczy. Nie wiążą więc w żaden sposób polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych, lecz mogą wpłynąć na zmianę przyjmowanego przez nie stanowiska. Dotychczas bowiem ukształtowała się linia orzecznicza, w świetle której czynności wykonywane przez uczestników jak i pool leadera umożliwiające bankowi dokonywanie odpowiednich operacji związanych z wykonywaniem umowy cash poolingu nie stanowią świadczeń podlegających przepisom ustawy o VAT (usługa świadczona jest jedynie przez bank). Należy zatem śledzić, czy stanowisko organów i sądów nie ulegnie zmianie.

19 lutego 2018

Powiązane specjalizacje: