Nowe wykazy dotyczące VAT | ECDP Group

Zachęcamy do korzystania z rejestrów, dzięki którym sprawdzisz kontrahenta.

ECDP pragnie poinformować, że udostępnione zostały dwa nowe wykazy prowadzone przez  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej. Pierwszy z nich dotyczy podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji na potrzeby VAT albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT. W drugim rejestrze można odszukać podatników, których rejestracja na potrzeby VAT została przywrócona. Podstawą do wprowadzania nowych rejestrów jest art. 96b ustawy o VAT, który wszedł w życie 13.01.2018 r.

Rejestry mogą stanowić dodatkowe narzędzie dla kontrahentów pragnących sprawdzić swoich dostawców/ usługodawców. Są one dostępne pod tym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

Co istotne, odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabyć od podmiotów, które nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jest zagadnieniem złożonym i wywołującym spory. Wiele zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy. Służymy pomocą w każdej indywidualnej sprawie dotyczącej odliczeń.

7 lutego 2018