Nowy katalog obniżonych stawek VAT – zmiany w Dyrektywie VAT | ECDP Group

7 grudnia na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany komunikat Rady ECOFIN, informujący o porozumieniu co do tekstu nowelizacji Dyrektywy VAT.

Zmiany te mają wpisywać się w priorytetowe dla Unii obszary, w które powinny zostać kontynuowane inwestycje w ramach odbudowy gospodarki po okresie pandemii, takie jak:

 • zmiany klimatyczne,
 • digitalizacja,
 • sektor zdrowia publicznego.

Przepisy mają dotyczyć aktualizacji wykazu towarów i usług, do których państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki VAT.

Planowane zmiany:

 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych stawek VAT
  do 24 kategorii, ujętych w nowym załączniku do Dyrektywy VAT
 • wprowadzenie nowych pozycji, które mają dotyczyć transakcji związanych z systemem ochrony zdrowia, wsparcia transformacji technologicznej oraz ochrony środowiska
 • wprowadzenie możliwości zwolnienia z opodatkowania
  (zastosowanie 0% stawki VAT dla niektórych towarów i usług związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb np. środki spożywcze, leki etc.)
 • likwidacja możliwości stosowania przez państwa członkowskie stawek obniżonych i zwolnień w odniesieniu do towarów i usług uznanych za szkodliwe dla środowiska i dla realizacji celów UE w zakresie zmian klimatycznych (do 2030 r.)
 • zniesienie do 2032 roku istniejących odstępstw, stosowanych przez państwa członkowskie, które nie są uzasadnione celami polityki publicznej

Zmiany te mogą zostać przyjęte jeszcze w 2022 r.

Red. Ewa Kowacz

8 grudnia 2021

Powiązane specjalizacje: