Objaśnienia podatkowe ws. SLIM VAT | ECDP Group

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące tzw. pakietu SLIM VAT, czyli zmian, które obowiązują w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2021 r.

Są one w zasadzie komentarzem do nowych regulacji. W niektórych przypadkach podano konkretne przykłady na zastosowanie przepisów w praktyce. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na kwestię rozliczania korekt in minus oraz in plus. Pakiet SLIM VAT objął także m.in. prezenty małej wartości, kurs stosowany do przeliczania walut obcych, wiążące informacje stawkowe, mechanizm podzielonej płatności oraz rozliczanie zaliczek z tytułu eksportu.

Pełna treść dokumentu:

Objaśnienia podatkowe z 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)

 

 

29 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: