Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki ECDDP Audyt Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. | ECDP Group

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przejrzystości działania spółki ECDDP AUDYT Sp. z o.o.

Nasze Sprawozdanie z przejrzystości sporządzone za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. spełnia  wymogi  ustawy  o  biegłych  rewidentach,  firmach  audytorskich  oraz  nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. ( dalej: też: ustawa), jak również wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

ECDDP sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3769.

Świadcząc dla Państwa usługi, chcemy budować wzajemne zaufanie, chcemy być dla Państwa solidnym partnerem w biznesie. Jednym z elementów budujących zaufanie jest przejrzystość działania. Niniejsze sprawozdanie jest   obrazem prowadzonej przez nas działalności, wskazuje sposób funkcjonowania przyjętych procedur, świadczy również o naszej wiarygodności. Wierzymy, iż informacje zawarte w sprawozdaniu z przejrzystości działania ECDDP Audyt Sp. z o.o. przedstawią Państwu w jak dobry i  rzetelny sposób pracujemy i świadczymy usługi.

Za sporządzenie niniejszego sprawozdania z przejrzystości działania osobą odpowiedzialną jest Iwona Płotecka, Prezes Zarządu, biegły rewident numer ewidencyjny 13403.

 

Z poważeniem,
Iwona Płotecka
Prezes Zarządu

 

Pełne sprawozdania dostępne są do zapoznania się pod poniższymi linkami:

Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki za rok 2019

Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki za rok 2018

30 kwietnia 2020

Powiązane specjalizacje: