Paragon Fiskalny w przypadku zaliczki – interpretacja | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 12.09.2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP2/4512-539/16-1/WN) w przedmiocie określania nazwy usługi na paragonie fiskalnym wystawianym w przypadku otrzymania zaliczki.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paneli podłogowych, podłóg i drzwi oraz ich montażu. W momencie składania zamówienia przez klienta, Wnioskodawca zawiera z nim umowę i pobiera zaliczkę. Na wystawionym paragonie fiskalnym zawiera treść: A) w przypadku zaliczki dotyczącej sprzedaży towarów handlowych Wnioskodawcy – „zaliczka w stawce 23″, B) w przypadku zaliczki dotyczącej usługi polegającej na sprzedaży podłóg, drzwi wraz z ich montażem w budynku mieszkalnym – „zaliczka w stawce 8″. Do każdego paragonu fiskalnego Wnioskodawca wystawia fakturę zaliczkową, tym samym jedynymi dokumentami jakie otrzymuje klient dokonujący zamówienia i wpłacający zaliczkę, są faktura i umowa (paragon zatrzymuje Wnioskodawca).

 

Wnioskodawca zapytał Organ podatkowy czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawierał wyłącznie ww. treść, tj. „zaliczka w stawce 23” (gdy dotyczy sprzedaży paneli, podłóg, drzwi bez ich montażu), lub treść: „zaliczka w stawce 8” (gdy dotyczy usługi polegającej na sprzedaży podłóg, drzwi wraz z ich montażem w budynku mieszkalnym)?

 

Organ podatkowy wskazał, że z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wynika, iż paragon fiskalny zawiera nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Podkreślił, że nazwa towaru lub usługi ma spełniać cele, dla jakich podatnik został zobowiązany do ewidencjonowania obrotu. Podatnik ma obowiązek na paragonie opisać wykonane świadczenie, podać jego nazwę, tak aby do użytej nazwy możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i by użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu świadczeniem. Jednocześnie nazwa świadczenia na paragonie musi być tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną dokładnie określić jakie świadczenie zostało zakupione.

 

Organ podatkowy dodał, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe, żeby – z jednej strony – pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku, a z drugiej – zapewniały konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. W końcu Organ stwierdził, że przedstawienie na paragonie wyłącznie informacji o przekazanej kwocie (zaliczce) przypisując do niej wyłącznie stawkę VAT, bez sformułowania jakiego towaru i usługi dotyczy nie jest wystarczające dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołany przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, który wyraźnie wskazuje, iż paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi.

 

W konsekwencji Organ podatkowy uznał, że ujęcie na paragonie fiskalnym tylko sformułowania o treści „zaliczka w stawce 23” lub „zaliczka w stawce 8%” bez podania jakiej usługi dotyczy, nie jest wystarczające dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołane przepisy dotyczące stosowania nazw na paragonach fiskalnych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

3 października 2016