PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3206)

Projekt dotyczy umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11.

W myśl art. 4 projektu, ustawa ta ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1.01.2019 r.

Etap prac projektu: wpłynął do Sejmu 13.02.2019 r., skierowany do I czytania na posiedzenie Sejm

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F44A4E8B49549E2CC12583A000417655

15 lutego 2019

Powiązane specjalizacje: