Podatek VAT – przegląd minionego tygodnia | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Zastosowanie szczególnej  procedury VAT marża do usług turystycznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.08.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.259.2019.1.AW

Podatnik świadczy na rzecz klienta czynności polegające na wyszukiwaniu ofert turystycznych najlepiej dopasowanych do jego potrzeb, w wyniku czego wyręcza go z czynności samodzielnego wyszukiwania ofert, wykorzystując przy tym niedostępne dla osób fizycznych globalne systemy rezerwacyjne. Dobór rezerwacji oraz jej zakup odbywa się na podstawie przedstawionych przez konkretnego klienta preferencji i oczekiwań, klient przed dokonaniem wyboru otrzymuje kilka starannie wyselekcjonowanych propozycji, przedstawiających wachlarz możliwych opcji, poczynając od ceny, standardu pokoju, wyżywienia, odległości od wybranej lokalizacji, dostępnych usług dodatkowych takich jak basen czy SPA. W ramach usługi klient może również otrzymać wskazówki dotyczące dostępnego na miejscu transportu i możliwości dotarcia do konkretnych lokalizacji. Przy doborze usług dopasowanych do potrzeb klienta Podatnik nie jest związany żadnym konkretnym wskazaniem klienta, a więc działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek

Organ podatkowy uznał, że usługi świadczone przez Podatnika, jako usługi nieograniczające się wyłącznie do jednego świadczenia, będą mogły podlegać opodatkowaniu według szczególnej procedury marży, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, o ile spełniony będzie warunek wynikający z ww. art. 119 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, tj. w przypadku gdy Podatnik działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Szczególna procedura opodatkowania marży ma zastosowanie bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki – istotne jest bowiem końcowe przeznaczenie usługi, a nie status podmiotu będącego nabywcą usług. Należy przyjąć, że jeżeli podróż w swym turystycznym, rekreacyjnym i poznawczym aspekcie łączy również obowiązki służbowe, to jako usługa turystyki podlega opodatkowaniu na zasadzie „marży”, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT.

2.      Brak możliwości  zastosowania 0% stawki VAT dla usług wykonywanych na urządzeniu, które będzie stanowiło integralną część nowowybudowanego statku

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.08.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.368.2019.1.MC

Wnioskodawca świadczył jako podwykonawca usługi polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i automatyki, tj. prace polegające na montażu tras kablowych, układaniu kabli elektrycznych i kabli do automatyki, montażu czujników i skrzynek elektrycznych. Prace te zostały wykonane na znajdującym się w porcie urządzeniu służącym do wbijania pali na morzu, które będzie zainstalowane na nowowybudowanym statku.

Organ podatkowy uznał, że prace polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i automatyki na urządzeniu służącym do wbijania pali na morzu, nie stanowiły czynności, które były wykonane w ramach usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statku lub jego części składowej. Tym samym nie znajduje zastosowania preferencyjna stawka podatku 0%, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT. Usługi polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i automatyki na urządzeniu, które będzie stanowiło integralną część nowowybudowanego statku Wnioskodawca winien zatem opodatkować podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

PROCES LEGISLACYJNY

3.      Projekt z dnia 6.08.2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Kasy wirtualne…

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zakładający możliwość korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania (kas wirtualnych). Z udzielanych wyjaśnień wynika, że będą to przede wszystkim kasy mobilne, np. w telefonie sprzedawcy. Podobnie jak kasy on-line, kasy wirtualne mają umożliwiać przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Ministerstwo nie udostępni aplikacji na telefon. Kasy w postaci oprogramowania będą natomiast opracowywane przez producentów, przy spełnieniu wymogów technicznych zawartych w rozporządzeniu. Korzystać z nich będą mogli wszyscy podatnicy VAT – zarówno czynni, jak i zwolnieni.

… ale paragon pozostaje papierowy

Rozporządzenie nie wyłącza konieczności sporządzania paragonu w formie papierowej. Z tego obowiązku wyłączone będą urządzenia prowadzące automatyczną sprzedaż, jeżeli nabywca towaru lub usługi może się zapoznać z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu. Podobne wyłączenie funkcjonuje jednak już obecnie w odniesieniu do kas tradycyjnych. Oprócz paragonów drukowane będą także niektóre inne dokumenty fiskalne. Różnicą, w stosunku do obecnych rozwiązań, jest to, że drukarka nie będzie stanowić elementu konstrukcyjnego kasy. Wystarczające będzie, że podatnik zapewni połączenie kasy wirtualnej z drukarką. Ponadto, projektowane rozwiązania nie wymagają, żeby druk miał się odbywać na taśmie paragonowej (tak jak to ma miejsce obecnie).

Rozporządzenie znajduje się na etapie opiniowania i konsultacji publicznych. Planowaną datą wejścia w życie jest 1.01.2020 r.

4.      Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 3602 i 3255

Sejm uchwalił 12.08 poprawki wniesione do projektu ustawy przez Senat. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

16 sierpnia 2019