Podatkowy przegląd tygodnia- akcyza | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych z dnia 25.07.2019 r. (numer 767)

Projekt rozporządzenia został przekierowany do komisji prawniczej. Ostatnich modyfikacji dokonano w dniu 20.09.2019 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych został szczegółowo opisany w Tax&Roll z dnia 26.08.2019 r.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

30 września 2019