Uratujmy polski biznes razem! | ECDP Group

Na pomoc przedsiębiorcom, na pomoc społeczeństwu

Szanowni Państwo,

W obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa chcemy w sposób odpowiedzialny zwrócić uwagę na tragedię tysięcy polskich przedsiębiorców, ich rodzin i pracowników, a także  uświadomić   ustawodawcy, że bez realnej pomocy ze strony państwa  przedsiębiorstwa, szczególnie mikro, nie przetrwają kryzysu.

Chcemy inicjować zmiany w prawie, które pozwolą uratować polskich przedsiębiorców przed bankructwem a ich  rodziny przed biedą. Wśród praktyków, ekspertów i zwykłych ludzi szukamy pomysłów jak rozwiązać najważniejsze problemy gospodarcze będące następstwem epidemii koronawirusa.

Służyć ma temu platforma wymiany poglądów i promowania inicjatyw w ochronie polskich przedsiębiorstw  – Ratujmy polski biznes.

Prosimy Państwa o wsparcie w promowaniu naszych pomysłów.

W razie pytań, bardzo prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@ecdpgroup.com

23 marca 2020