Skonto – obowiązek wystawienia faktury korygującej | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że w dniu 15.12.2016 r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyroku o sygn. I SA/Go 384/16, dotyczący kwestii ujęcia skonta pod względem rozliczenia podatku VAT. W analizowanej sprawie nabywcy przysługiwał określony procentowo rabat w przypadku zapłaty należności za zakupiony towar w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury.

W przywołanym wyroku czytamy: „W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie można uwzględnić skonta od razu w podstawie opodatkowania pierwotnie wystawionej faktury. Dopiero bowiem z chwilą zrealizowania skonta przez kontrahenta (ziszczenia się warunku) staje się ono prawnie skuteczne i tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. W konsekwencji czego należy wystawić fakturę korygującą in minus|”.

Przedstawiony wyrok stanowi wyraz jednolitej linii orzeczniczej odnośnie traktowania skonta w podatku VAT, czego przykładem jest wyrok WSA we Wrocławiu z 12.1.2016 r., sygn. I SA/Wr 1718/15 oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16.6.2016 r. znak ILPP1/4512-1-311/16-2/HW.

W konsekwencji, należy przyjąć, że podatnicy nie powinni uwzględniać skont przy obliczaniu podstawy opodatkowania w momencie dostawy lub świadczenia usług. Tym samym na fakturze dokumentującej sprzedaż, skonto nie powinno być uwzględnione w cenie towaru lub usług. Natomiast, po spełnieniu warunków do przyznania skonta (a więc gdy kontrahent zapłaci należność w przewidzianym terminie) należy wystawić fakturę korygującą oraz obniżyć podstawę opodatkowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

6 lutego 2017