Tax&Roll | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 130

 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia powiela obecnie obowiązujące regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ponadto, projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie zmian, wynikających z wejścia w życie z Umowy między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Planowane jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lipca 2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346006/katalog/12782593#12782593

4 maja 2021

Powiązane specjalizacje: