Termin złożenia zeznania CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r. | ECDP Group

29 marca 2021 r. ukazało się rozporządzenie przesuwające termin złożenia zeznania podatkowego CIT oraz wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2021 r. Przedłużenie terminu dotyczy również podatników CIT, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. podatkiem estońskim).

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.2)).

Z kolei w świetle § 2. Rozporządzenia przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. Z 2021, poz. 571)

31 marca 2021