Ubezpieczenie OC dla członka zarządu nie stanowi kosztu podatkowego spółki | ECDP Group

Zespół ECDP pragnie poinformować o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 17.01.2018 r. (znak 0111-KDIB2-3.4010.99.2017.1.AB), w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych pokrytych przez spółkę kosztów składek na ubezpieczenie OC członków zarządu.

W interpretacji indywidualnej organ podatkowy podkreślił, że zawarta polisa ubezpieczeniowa nie dotyczy samej spółki i jej działalności, ale innych podmiotów – osób fizycznych pełniących funkcję członków zarządu. To w interesie osób fizycznych jest ewentualne zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością cywilną. Zamiarem zawarcia umów dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu jest chęć uchronienia tych osób przed kosztami, jakie mogą wyniknąć z ich działalności.

Organ podatkowy mając na uwadze powyższe uznał, że koszty ponoszone za inne podmioty i odnoszące się do działalności tych innych podmiotów (członków zarządu) nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki, gdyż nie spełniają kryteriów celowości wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

7 lutego 2018