Wyroby objęte celną procedurą tranzytu w składzie podatkowym a obowiązki w podatku akcyzowym | ECDP Group

Kiedy właściciel składu podatkowego nie musi płacić podatku akcyzowego?

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 17.11.2017 r. (znak: 0111-KDIB3-3.4013.180.2017.1.MK), w którym uznano, że wjazd, czasowy postój i wyjazd z terenu składu podatkowego wyrobów (akcyzowych lub nieakcyzowych) o statusie celnym nieunijnym, znajdujących się w celnej procedurze tranzytu, niedopuszczanych do obrotu na terenie składu podatkowego, które nie będą przeznaczone do rozładunku lub przeładunku w tym składzie podatkowym, nie wiążą się z zaistnieniem obowiązków na gruncie ustawy o podatku akcyzowym po stronie prowadzącego skład podatkowy.

Wniosek o wydanie interpretacji złożył Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się magazynowaniem i przeładunkiem paliw płynnych, które składuje w bazach paliw będących składami podatkowymi. Na terenie składów podatkowych Podatnik posiada infrastrukturę, która umożliwia świadczenie usług niezwiązanych bezpośrednio z magazynowaniem paliw. W tym zakresie Podatnik zaplanował umożliwić wjazd, czasowy postój, ważenie oraz wyjazd z terenu składu podatkowego wyrobów o statusie celnym nieunijnym znajdujących się w celnej procedurze tranzytu, które nie będą przyjmowane do składu podatkowego lub też wykorzystane na terenie składu podatkowego. W związku z tym Podatnik zadał pytanie, czy w tak przedstawionej sytuacji wystąpią po stronie Podatnika jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

Organ podatkowy potwierdził w ww. zakresie stanowisko Podatnika, zgodnie z którym wyroby, które zostały objęte celną procedurą tranzytu, nie mogą zostać objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, dokonywanie wymienionych w stanie faktycznym czynności nie wiąże się dla Podatnika z zaistnieniem jakichkolwiek obowiązków wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym. Tym samym Podatnik nie będzie miał obowiązku informowania organów podatkowych o wjeździe, magazynowaniu oraz o wyjeździe ww. wyrobów ze składu podatkowego, jak również nie będzie miał obowiązku ujmowania tych zdarzeń w ewidencji składu podatkowego, o której mowa w art. 138a ustawy o podatku akcyzowym.

 

18 stycznia 2018