Wzór CBC-P aktualny na 2019 rok | ECDP Group

W dniu 6 listopada 2019 r.  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczona została informacja Departamentu Cen Transferowych i Wycen dotycząca wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) aktualnego na rok 2019.

Ministerstwo Finansów informuje, że wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P(2) znajdujący się na Portalu Podatkowym, wyświetlający się w formie interaktywnego linku w zakładce e-Deklaracje / Inne / Pozostałe, jest wersją aktualną.

Podkreślić należy, że Ministerstwo Finansów potwierdza, że aktualnie nie prowadzi prac w zakresie publikacji nowego formularza CBC-P.

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 648 z późn. zm.) powiadomienie CBC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Wzór dostępny jest do pobrania na stronie:

13 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: