Zaktualizowane wzory dokumentów elektronicznych TPR | ECDP Group

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały zmienione wzory dokumentów elektronicznych:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P(2)
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C(2)

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ww. dokumentach dotyczą m.in.:

  • dodania pola tekstowego (3500 znaków), umożliwiającego (fakultatywnie) przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację;
  • umożliwienia korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej;
  • wyodrębnienia w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour.

Pozostałe zmiany mają charakter programistyczny i nie dotyczą zakresu przekazywanych danych. Korzystanie ze zmienionych wzorów (tj. przesyłanie przez bramkę eDeklaracje) możliwe będzie od 30 marca 2020 r. (tj. po upływie 2 tygodni od daty publikacji w CRWDE). Jednocześnie MF informuje, że równolegle trwają prace nad opublikowaniem formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych. Spodziewany termin publikacji to początek kwietnia br.

Link do strony MF dotyczący powyższych informacji.

27 marca 2020