Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, działającego przez przedstawiciela podatkowego | ECDP Group

W wyniku Brexitu od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania stała się państwem trzecim (tzn. nie jest już członkiem UE). Sytuacja ta wpłynęła na rozliczanie transakcji dokonywanych z kontrahentami z Wielkiej Brytanii. Niektóre podmioty brytyjskie, aby ułatwić przeprowadzanie transakcji ustanowiły przedstawicieli podatkowych na terenie UE. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie sprzedaż towarów z Wielkiej Brytanii do Polski. Przyjmijmy, że towary wysyłane z Wielkiej Brytanii zostały oclone i opodatkowane na terenie Niemiec przez przedstawiciela podatkowego, działającego w imieniu kontrahenta brytyjskiego. Następnie towary zostały dostarczone do nabywcy na terenie Polski. Wątpliwości, które mogą się pojawić w niniejszej sprawie dotyczą tego czy polski nabywca powinien rozpoznać tą transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru czy import.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

1. nabywcą towarów jest:

  • podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10;

2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Na podstawie powyższego przepisu, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce, jeżeli nabywcą towarów jest podatnik VAT, a nabywane przez niego towary służą jego działalności gospodarczej oraz dokonującym dostawy jest podatnik podatku od wartości dodanej.

W niniejszej sprawie polska spółka nabyła towary od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, które najpierw zostały przewiezione na terytorium Niemiec, gdzie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium UE. Następnie towary zostały dostarczone z Niemiec do Polski. Kontrahent brytyjski posiada przedstawiciela podatkowego na terytorium Niemiec.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dostawa towarów z Niemiec (gdzie zostały dopuszczone do obrotu) do Polski, w której kontrahent brytyjski działa poprzez przedstawiciela podatkowego – podaje nr VAT niemiecki przedstawiciela podatkowego będzie stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wobec tego, zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, których odprawa celna została dokonana na terenie Niemiec będzie stanowił WNT.

 

Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

1 lutego 2021