Firma w Czechach – jak założyć firmę w Czechach i prowadzić działalność gospodarczą. Poznaj podatki w Czechach | ECDP Group

Firma w Czechach

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie należą do najmniejszych, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że przedsiębiorcy szukają sposobu na ich obniżenie. Jednym z takich sposobów jest przeniesienie działalności gospodarczej do innego kraju, który oferuje korzystniejsze warunki finansowe dla tego typu działań, tym bardziej że obowiązujące w Unii Europejskiej zasady bardzo często pozwalają na swobodny przepływ kapitału, towarów, jak również świadczonych usług pomiędzy różnymi państwami. Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki oraz korzystne położenie geograficzne, coraz więcej polskich przedsiębiorców uznaje, że firma w Czechach może stanowić dobrą alternatywę dla działalności prowadzonej w Polsce lub też jej rozszerzenie.

Rejestracja firmy w Czechach

Biorąc pod uwagę różnice w systemach podatkowych pomiędzy Polską a jej południowym sąsiadem, coraz więcej osób zadaje sobie pytanie jak założyć firmę w Czechach. Na szczęście to jedno z tych państw, w których rejestracja firmy jest niezwykle łatwa – w Czechach samo założenie spółki trwa maksymalnie od trzech do czterech tygodni. Przy czym wnioski można składać nie tylko osobiście, ale także online. Również kwestia kapitału zakładowego nie stanowi bariery. Jeśli chodzi o założenie firmy w Czechach – zasady rejestracji różnych rodzajów firm nieznacznie się od siebie różnią, jednak kapitał zakładowy nadal pozostaje niższy niż w Polsce. Przykładowo dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwota kapitału zakładowego może wynosić nawet 1 koronę, podczas gdy w Polsce jest to suma 5 000 zł.

Działalność gospodarcza w Czechach

Nie tylko osoby niemające jeszcze firmy zastanawiają się nad założeniem jej w Czechach. Wiele osób prowadzących już działalność gospodarczą w Polsce zastanawia się nad jej przeniesieniem do innego kraju, który oferuje korzystniejsze warunki finansowe dla przedsiębiorstw. Tym bardziej, że w wielu przypadkach oznaczałoby to mniejsze opłaty.

Należy tu też jednak zauważyć, że przeniesienie firmy na przykład do Czech podlega prawu wewnętrznemu Republiki Czeskiej oraz umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, które to zawierane są pomiędzy poszczególnymi krajami. Przepisy te regulują kwestie posiadania większej niż jednej rezydencji podatkowej. Samo założenie firmy w innym kraju i dojeżdżanie do niej z Polski nie oznacza, że automatycznie podlega ona opodatkowaniu danego kraju. W przypadku chęci prowadzenia firmy w Czechach jest to jednak stosunkowo łatwe – przedsiębiorca prowadzący firmę na terenie Polski otwiera swoją filię na terenie Czech, następnie stamtąd świadczy swoje usługi, prowadzi sprzedaż i spotyka się z klientami. Tego typu działalność gospodarcza w Czechach, przy założeniu, że przedsiębiorca dalej mieszka z rodziną w Polsce, nie wymusza na nim odprowadzania podatków do Polski.

Podatki w Czechach

Czechy są jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków krajów, jeśli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej. Dlaczego? Oprócz kwestii odległości na decyzję o prowadzeniu lub przeniesieniu biznesu na terytorium Czech znacząco wpływa wysokość tamtejszego opodatkowania. Podatki w Czechach należą do jednych z najniższych w Europie. Zdecydowanie najbardziej przyciągają polskich przedsiębiorców niskie stawki podatku dochodowego, który w Czechach wynosi 15% w przypadku osób fizycznych oraz 19% w przypadku osób prawnych. Zachęcająca do założenia firmy w Czechach jest też 21% stawka podatku VAT. Niższy podatek od dywidend (15%), korzystniejsze od polskich zasady obliczania opodatkowania i wszelkich odliczeń stanowią kolejną zaletę.

Zapraszamy do kontaktu