Firma w Niemczech – jak założyć firmę w Niemczech – założenie firmy | ECDP Group

Firma w Niemczech

Każdego roku przebywa w Polsce przedsiębiorców – osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to związane z atrakcyjnością tej formy prowadzenia biznesu. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą też skorzystać z alternatywnego rozwiązania, jakim jest założenie firmy w innym kraju. Tym bardziej, że wszystkie państwa członkowskie wspólnoty obowiązuje zasada swobody w kwestii przepływu kapitału oraz osób. Oznacza to, że stosunkowo łatwo jest założyć działalność poza granicami naszego kraju.

Zastanawiając się nad tym, gdzie założyć firmę większość polskich przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie działalności w jednym z krajów sąsiadujących z Polską. O wyborze konkretnego kraju decyduje zazwyczaj wiele różnych elementów, w tym położenie geograficzne oraz wszelkiego rodzaju opłaty związane z prowadzeniem działalności i przysługujące przedsiębiorcom korzyści wynikające z tego tytułu. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą naszych sąsiadów, wielu przedsiębiorców decyduję się na założenie firmy w Niemczech. Przemawia za tym między innymi fakt, że od maja 2011 roku rynek niemiecki otworzył się na zagranicznych przedsiębiorców – na chwilę obecną Polacy mogą zakładać firmy na tych samych prawach, co obywatele niemieccy.

Rejestracja firmy w Niemczech

Zasady zakładania oraz funkcjonowania firm w Niemczech są bardzo zbliżone do tych obowiązujących w Polsce, dlatego osoby posiadające już jakąś wiedzę na ten temat będę miały ułatwione zadanie, natomiast ci którzy nie mieli jeszcze okazji zagłębiać się bardziej w przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej też nie powinny mieć z tym większego problemu.

Jak założyć firmę w Niemczech? Podobnie jak w Polsce, należy ją zarejestrować, uzyskać numer identyfikacji podatkowej, posiadać konto w banku, płacić podatki i skrupulatnie prowadzić księgowość – pod tymi względami prawo niemieckie w żadnej sposób nie odbiega od polskiego. Koszt rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech waha się od 15 do 60 Euro w zależności od landu, w którym zamierzamy prowadzić naszą działalność. Po zameldowaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca otrzymuje od właściwego miejscowo urzędu stosowne zaświadczenie tzw. Gewerbeschein.  Oprócz tego należy także przedstawić kopię umowy wynajmu, użyczenia lub własności lokalu, w którym będzie mieściła się firma.

Działalność gospodarcza w Niemczech

Zanim jednak przedsiębiorca przystąpi do rejestracji firmy musi rozważyć na jaką formę działalności gospodarczej chce się zdecydować. Najczęściej wybieraną forum biznesu, jeśli chodzi o zakładanie firmy u naszych zachodnich sąsiadów, jest samozatrudnienie. Niemniej przedsiębiorca ma do wyboru m.in. takie formy działalności:

  • przedstawicielstwo
  • działalność na własny rachunek
  • samodzielny oddział
  • spółka cywilna,
  • spółka jawna
  • spółka komandytowa
  • spółka z o.o.

Niezależnie od formy działalności gospodarczej, przed rejestracją firmy, należy sprawdzić w odpowiedniej do tego izbie przemysłowo-handlowej czy nasza działalność nie wymaga koncesji. Jest to o tyle ważne, że w Niemczech koncesje są wymagane w przypadku prowadzenia firmy związanej z takimi branżami jak m. in.: gastronomia, ubezpieczenia, transport, handel obwoźny, handel bronią oraz materiałami niebezpiecznymi.

Podatki w Niemczech

Dla wielu polskich przedsiębiorców jedną z głównych zalet prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec jest obowiązujący tam system podatkowy. Przede wszystkim zaś o wiele wyższa niż w Polsce kwota wolna od podatku, która w Niemczech wynosi obecnie ponad 8,8 tysiąca Euro. Istotną kwestią jeśli chodzi o system podatkowy w Niemczech jest jego wewnętrzny podział na podatek ograniczony i nieograniczony. Wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe (w tym np.: kwoty wolne od podatku na dzieci, dla osób samotnie wychowujących dziecko i inne) dotyczą tylko tych osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc mieszkają na stałe w Niemczech (dłużej niż 183 dni w roku podatkowym). Można też złożyć specjalny wniosek w niemieckim urzędzie skarbowym o  nieograniczony obowiązek podatkowy – warunkiem jest posiadanie 90 procent dochodów w konkretnym roku kalendarzowym, które podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Alternatywą jest posiadanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu w Niemczech na kwotę nie wyższą niż ustalona (ok. 8,5 tysiąca Euro).

Zapraszamy do kontaktu