Ceny transferowe | ECDP Group

Ceny transferowe

Nasz wyspecjalizowany Departament Cen Transferowych już od ponad 10 lat wspomaga naszych klientów swoim doświadczeniem w zakresie cen transferowych. Profesjonalne wsparcie pozwala ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji m.in. w zakresie szacowania dochodu. Oferujemy pełen katalog usług.

 • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
 • przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarkingowych)
 • analiza prowadzonej przez podatnika działalności, mająca na celu rozpoznanie
  i określenie głównych obszarów ryzyka w zakresie cen transferowych
 • sporządzenie polityki cen transferowych, w tym projektowanie zasad rozliczeń podmiotów powiązanych
 • wsparcie podatników prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład oraz podatników prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obszarze odpowiedniego stosowania regulacji dotyczących cen transferowych do transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem
 • wsparcie podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza strefą, w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio: art. 25 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 • szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych
 • wsparcie podatnika w trakcie ubiegania się o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA)
 • praktyczne szkolenia branżowe

Zapraszamy do kontaktu