FV przed pojawieniem się obowiązku podatkowego: kurs walutowy | ECDP Group

Jak prawidłowo zastosować kurs walutowy?

W oparciu o art. 31a ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy operujemy kwotami w walucie obcej do określania podstawy opodatkowania, powinniśmy dokonywać przeliczenia na złote stosując średni kurs danej waluty obcej w oparciu o średnie kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Czyli średni kurs, który trzeba zastosować jest uwarunkowany momentem powstania obowiązku podatkowego.

Przykład: XYZ sp. z o.o. świadczy usługi dla kontrahenta z kraju. Usługa została wykonana 17.12.2019 r., a Spółka wystawiła wówczas fakturę 20.12.2019 r. na kwotę 1.000 EUR netto + 230 EUR + należny podatek VAT.

Sprawdź odpowiedź.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu autorstwa Alicji Ziółek, doradcy podatkowego w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.K. dla serwisu infor.pl

10 lutego 2020