Jakie konsekwencje ma zwolnienie dłużnika z odsetek? | ECDP Group

Konsekwencje w CIT

Według organów podatkowych, powstanie przychodu po stronie dłużnika powoduje każdorazowa umorzona wierzytelność, nawet ta mająca charakter odsetkowy. Dokumentem, który reguluje kwestie związane z  odsetkami od nieterminowych płatności, oraz ze zwolnieniem dłużnika z długu jest kodeks cywilny. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z kolei, przepis art. 508 k.c. pozwala wierzycielowi na zwolnienie dłużnika z długu.

Stanowisko fiskusa

Jakiś czas temu (por. interpretację indywidualną z  5 lutego 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.367.2017.1.JP) organy podatkowe były zdania, iż możliwość umorzenia odsetek w związku z nieterminową płatnością jest neutralne dla dłużnika jeśli chodzi o kwestie podatkowe. A jak jest na ten moment?

Całość artykułu wraz omówionymi przykładami jest dostępna na rp.pl

Autor jest doradcą podatkowym w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.​ k.​

20 stycznia 2020