VAT: Bezumowne korzystanie z samochodu służbowego | ECDP Group

Jak rozróżnić bezumowne korzystanie z samochodu służbowego oraz korzystanie na podstawie milczącego przedłużenia umowy?
Jakie wystąpią skutki w podatku VAT oddania rzeczy do użytkowania w tych dwóch przypadkach?

Dziś wyjaśniamy te kwestie w podatki.biz

1 marca 2018