Firma na Malcie | ECDP Group

Firma na Malcie

Z roku na rok rośnie liczba polskich przedsiębiorców, którzy decydują się na założenie własnej firmy za granicą. Oczywistym wyborem jeśli chodzi o miejsce założenia firmy jest jeden z krajów Unii Europejskiej. Wynika to z uchwały zapewniającej swobodę  przepływu zarówno kapitału, środków, jak i osób wewnątrz wspólnoty. Dzięki temu stosunkowo łatwe jest założenie firmy na terytorium któregoś z krajów członkowskich.

Interesującą lokalizacją, zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak również na specyficzną gospodarkę stanowi Malta – dzięki temu, że tak jak Polska, znajduje się w Unii Europejskiej założenie tam firmy może przynieść wiele korzyści.

Jak założyć firmę na Malcie

Przed przystąpieniem do działań mających na celu założenie firmy na Malcie należy dokładnie rozważyć rodzaj i zasięg działalności, którą chce się prowadzić. Wynika to z tego, że rynek maltański należy do jednego z bardziej hermetycznych – państwo zapewnia korzystne warunki rozwoju konkretnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ochrona zdrowia czy elektronika. Zależnie od tego na czym polega prowadzona działalność, przedsiębiorca przed zarejestrowaniem firmy musi przejść specjalny proces sprawdzania kwalifikacji. Oznacza to, że należy posiadać wszelkie niezbędne do prowadzenia konkretnej działalności certyfikaty i pozwolenia. Dotyczy to między innymi posiadania odpowiedniej licencji przy prowadzeniu działalności w handlu.

Zanim jednak przedsiębiorca zacznie szukać informacji na temat tego jak założyć firmę na Malcie, dobrze jest zastanowić się nad tym, na jaką formę organizacyjno-prawną chce się zdecydować. Procedury rejestracyjne poszczególnych form różnią się bowiem od siebie.

Spośród wszystkich dostępnych na Malcie form działalności gospodarczej, najpopularniejsza jest spółka osobowa (partnership) oraz jednoosobowa działalność na własny rachunek (sole trader), przy czym wyróżnia się dwa rodzaje tej pierwszej:

  • partnership en non collectif, która jest odpowiednikiem polskiej spółki jawnej – wszyscy wspólnicy odpowiadają całych swoim majątkiem osobistym,
  • partnership en commandite, czyli odpowiednik polskiej spółki komandytowej – tylko część wspólników odpowiada w sposób nieograniczony swoim majątkiem, pozostali wspólnicy odpowiadają w sposób ograniczony.

Przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Malcie konieczne jest przedłożenie w biurze rejestracyjnym tzw. Memorandum of Association, zawiera ono takie informacje jak: nazwa i adres firmy, dane udziałowców (nazwiska i adresy), zakres działalności, wysokość kapitału zakładowego spółki oraz najważniejsze dane dotyczące dyrektorów, sekretarza i osoby uprawnionej do reprezentowania spółki.

Podatki na Malcie

Maltański system podatkowy nie należy do najprostszych i z całą pewnością początkowo może wydawać się skomplikowany, oferuje jednak cały wachlarz korzyści, pozwalających zredukować lub wyeliminować opodatkowanie dochodu. Zagraniczni przedsiębiorcy, chcący założyć własną działalność na terenie Malty mogą starać się o uzyskanie jednego z czterech typów rezydencji podatkowej, są to odpowiednio:

  • temporary residence
  • ordinary residence
  • long-term residence
  • permanent residence

Z wymienionych do najkorzystniejszych pod względem racjonalizacji kosztów jeśli chodzi o podatki na Malcie, należy ordinary residencje, czyli rezydencja zwykła. Umożliwia ona skorzystanie z takich przywilejów, jak brak konieczności opodatkowania powstałych poza Maltą dochodów, podatkiem nie są też obłożone zyski kapitałowe, pochodzące ze źródeł pochodzących spoza Malty. Również rezygnacja z posiadanej rezydencji podatkowej przebiega na bardzo korzystnych warunkach. Przedsiębiorca może bowiem swobodnie zabrać z Malty cały posiadany dochód i wszystkie zyski.

Zapraszamy do kontaktu