Rejestracja jako podatnik akcyzy lub pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych | ECDP Group

Rejestracja jako podatnik akcyzy lub pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych

Usługa polega na zbadaniu potrzeb klienta i określeniu ciążących obowiązków w zakresie podatku akcyzowego.

W zależności od zakresu zlecenia, usługa może polegać na:

  • opracowaniu opinii prawnej określającej sposób rejestracji jako podatnik akcyzy lub zasad uzyskania danego zezwolenia akcyzowego ze wskazaniem wymogów związanych z prowadzeniem danej działalności
  • tworzeniu odpowiednich wzorów dokumentów (np. ewidencji, oświadczeń, protokołów, zestawień, procedur wewnętrznych) niezbędnych w danej działalności
  • opracowanie lub weryfikację odpowiednich wniosków skierowanych do organów podatkowych (np. wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności akcyzowej, dokumentów niezbędnych do uzyskania zabezpieczenia akcyzowego)
  • reprezentację klienta przed organem podatkowym w celu uzyskania statusu podatnika akcyzy lub otrzymania odpowiedniego zezwolenia akcyzowego
  • we współpracy z Kancelarią Prawną istnieje możliwość pomocy w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń określonych odrębnymi przepisami (np. koncesji wymaganych na mocy prawa energetycznego)

Korzyści z wykonania usług:

  • analiza potrzeb i oczekiwań klienta w celu sprawdzenia czy przedstawiony projekt ma szansę realizacji na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym
  • przedsiębiorca uzyska dokładną informację o obowiązkach, których powinien dopełnić
  • klient otrzyma profesjonalnie opracowane dokumenty, niezbędne do prowadzenia lub kontynuowania danej działalności akcyzowej
  • w przypadku skorzystania z opcji reprezentacji przed organem podatkowym, przedsiębiorca oszczędzi czas, który byłby niezbędny do samodzielnego stawiennictwa w odpowiednim urzędzie

Zapraszamy do kontaktu