Doradztwo podatkowe Katowice | ECDP Group

Doradztwo podatkowe – Katowice

ECDP – Twój doradca podatkowy

Od 12 lat Grupa ECDP działa w Katowicach i na terenie całej aglomeracji śląskiej, gdzie zatrudniamy kilkudziesięciu doradców podatkowych, którzy wspierają przedsiębiorców w działalności biznesowej.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Wymierne zyski płynące ze współpracy z doradcą podatkowym to przede wszystkim:

  • kompleksowa obsługa prawno-podatkowa
  • bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych
  • aktualne informacje o wchodzących w życie oraz planowanych zmianach w zakresie prawa podatkowego i finansowego

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług w zakresie doradztwa biznesowo – podatkowego na terenie Katowic i Śląska. Zapewniamy kompleksowość świadczonych usług i niestandardowe podejście do klienta. Nasz cel – to zminimalizowanie obciążeń podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu o zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa.

Doradztwo podatkowe – przepisy

Odkąd w 1989 samoopodatkowanie zastąpiło dotychczasowy system administracyjnego obliczania podatków, pojawiło się zapotrzebowanie na nowy rodzaj usług jakim jest doradztwo podatkowe. W Katowicach, tak samo jak w innych większych ośrodkach miejskich, szybko zaczęły powstawać pierwsze biura podatkowe, oferujące swoje usługi dla małych i dużych przedsiębiorstw. Tak wyraźny wzrost branży doradczo – podatkowej doprowadził ostatecznie w 1996 roku do uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym, która do dzisiaj obowiązuje, stanowiąc zespół reguł wytyczających zasady wykonywania tego zawodu.

Księgowość zamiast doradztwa podatkowego?

Uprawnienia doradców podatkowych i licencjonowanych księgowych w pewnych obszarach pokrywają się. Jednak zasadnicza różnica sprowadza się do statusu doradcy podatkowego, jako podmiotu wspierającego zarówno księgowość, jak i osoby zarządzające przedsiębiorstwem w podejmowaniu i wdrażaniu zgodnych z przepisami prawa właściwych i optymalnych rozwiązań prawno – podatkowych.

Doradca podatkowy, z uwagi na kompleksowość świadczonych usług, jest gwarantem szerokiego spojrzenia na przedsiębiorstwo i prowadzoną działalność swojego klienta. Wieloaspektowa wiedza i  kwalifikacje, na bieżąco podnoszone i aktualizowane oraz doświadczenie ukierunkowane ściśle na doradztwo podatkowe, pozwalają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnorodnych grup podatników, będąc przy tym wsparciem i ostoją pewności, spokoju i  bezpieczeństwa  podatkowego przedsiębiorstwa.

Doradca podatkowy może więcej

O ile zadania księgowego sprowadzają się, co do zasady do działań ewidencyjnych i rachunkowych, o tyle rola doradców podatkowych jest szersza, przez co nie tylko w działaniach perspektywicznych, ale i w bieżącej działalności podatników, pewniejszym rozwiązaniem staje się właśnie doradztwo podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu