Postępowania podatkowe | ECDP Group

Postępowania podatkowe

Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie to nasze atuty w kontaktach z organami podatkowymi. Nasz wykwalifikowany zespół poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy postępowania podatkowego.

Co oferujemy?

  • Obsługę postępowań podatkowych – występując jako pełnomocnicy, nasi doradcy podatkowi poprowadzą Państwa firmę przez wszystkie etapy sporu z organami podatkowymi (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi). Obsługa może dotyczyć zarówno postępowań wymiarowych, jak i na przykład postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu podatku
  • Interpretacje indywidualne – uzyskanie indywidualnej interpretacji jest jedną z niewielu instytucji prawa podatkowego, która realnie chroni interesy podatnika. Nasza usługa polega na obsłudze postępowań w sprawie interpretacji indywidualnych, we wszystkich instancjach, od napisania wniosku, po ostateczną decyzję organu
  • Sporządzanie projektów pism procesowych – możliwe jest również zlecenie sporządzenia projektów pism procesowych w sprawach podatkowych, które następnie są składane samodzielnie przez klienta
  • Stały nadzór dotyczący postępowań podatkowych – w ramach tej usługi ECDP zobowiązuje się do obsługi każdego postępowania podatkowego wszczętego wobec klienta z urzędu w zamian za zryczałtowaną opłatę miesięczną
  • Szkolenia z procedur podatkowych – usługa polega na przeprowadzeniu u klienta szkolenia w zakresie przepisów regulujących kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych, terminów procesowych, przysługujących środków zaskarżania, a także w zakresie praktycznych warsztatów, jak sporządzać wnioski o interpretacje urzędowe i zaskarżać niekorzystne interpretacje

Zapraszamy do kontaktu