Stały nadzór podatkowy | ECDP Group

Stały nadzór podatkowy

Jest to usługa, w ramach której wyznaczeni przez ECDP eksperci są cały czas do dyspozycji klienta. W odpowiedzi na Państwa wątpliwości realizowane są konsultacje telefoniczne, odpowiedzi e-mailowe, analizy oraz opinie pisemne. Sporządzane opinie podatkowe są sygnowane podpisem doradcy podatkowego.

W ramach współpracy oferujemy szeroki zakres usług, w szczególności:

  • przygotowywanie opinii dotyczących zagadnień przedstawianych przez klienta z zakresu prawa podatkowego
  • opiniowanie umów zawieranych przez klienta w ramach prowadzonej działalności w aspekcie skutków podatkowych
  • analizę podatkowych aspektów przedsięwzięć realizowanych przez klienta lub przy jego współudziale
  • udzielanie konsultacji telefonicznych z zakresu prawa podatkowego
  • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz projektów innych pism procesowych

W ramach usług stałego nadzoru przewidziane są także konsultacje w siedzibie klienta.

Stały nadzór podatkowy obejmuje swoim zakresem doradztwo m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu