Specjalne Strefy Ekonomiczne | ECDP Group

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Bazujemy na wielu latach doświadczeń nabytych podczas współpracy z największymi przedsiębiorstwami strefowymi.

Wspieramy naszych klientów w szczególności w zakresie:

  • korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, w tym optymalizacji rozliczeń podatkowych w celu maksymalnego wykorzystania zwolnienia podatkowego
  • weryfikacji poprawności zaliczenia poniesionych kosztów inwestycji do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną
  • kwalifikacji poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowanych
  • kwalifikacji oraz podziału kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej oraz pozastrefowej
  • ustalania dochodu na działalności zwolnionej i opodatkowanej
  • odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w strefie oraz poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej
  • reprezentacji przedsiębiorców strefowych przed organami administracji skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi w ramach postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i skarbowych

 

Zapraszamy do kontaktu